Podmioty uprawnione - czyli kto może przekazać 1%

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

UWAGA

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.

Termin

Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej w danym roku, to utraci prawo do przekazania 1%. Warto złożyć nawet zeznanie puste, a potem w ramach korekty przekazać kwotę na rzecz organizacji.

Podatnik składa zatem zeznanie do:

  • 31 stycznia 2019 r. – rozliczający się ryczałtowo,
  • 30 kwietnia 2019 r. – pozostali podatnicy.

 

Jak przekazać swój 1% podatku – to proste, w zeznaniu podatkowym za rok 2018 należy wypełnić poniżej podane wiersze 

Zeznanie PIT-28
Poz. 139 Numer KRS: 0000186434
Poz. 140 Wnioskowana kwota:  wyliczona kwota 1% podatku
Poz. 141 Cel szczegółowy 1%:  NA REHABILITACJĘ - BARTOSZ FOLTYN 1/F


Zeznanie PIT-36
Poz. 415 Numer KRS: 0000186434
Poz. 416 Wnioskowana kwota:  wyliczona kwota 1% podatku
Poz. 417 Cel szczegółowy 1%:  NA REHABILITACJĘ - BARTOSZ FOLTYN 1/F


Zeznanie PIT-36L
Poz. 141 Numer KRS: 0000186434
Poz. 142 Wnioskowana kwota:  wyliczona kwota 1% podatku
Poz. 143 Cel szczegółowy 1%:  NA REHABILITACJĘ - BARTOSZ FOLTYN 1/F


Zeznanie PIT-37
Poz. 123 Numer KRS: 0000186434
Poz. 124 Wnioskowana kwota:  wyliczona kwota 1% podatku
Poz. 125 Cel szczegółowy 1%:  NA REHABILITACJĘ - BARTOSZ FOLTYN 1/F


Zeznanie PIT-38
Poz. 51 Numer KRS: 0000186434
Poz. 52 Wnioskowana kwota:  wyliczona kwota 1% podatku
Poz. 53 Cel szczegółowy 1%:  NA REHABILITACJĘ - BARTOSZ FOLTYN 1/F


Zeznanie PIT-39
Poz. 48 Numer KRS: 0000186434
Poz. 49 Wnioskowana kwota:  wyliczona kwota 1% podatku
Poz. 50 Cel szczegółowy 1%:  NA REHABILITACJĘ - BARTOSZ FOLTYN 1/F


Wyrażam zgodę x – zakreślenie tego kwadratu oznaczać będzie, że Urząd Skarbowy przekaże Państwa dane tylko i wyłącznie Fundacji Słoneczko. Przekazanie danych nie jest obowiązkowe

 

Przelew bankowy

Jeżeli chcecie wspomóc proces leczenia i rehabilitacji naszego synka prosimy o dokonanie przelewu bankowego na poniżej podane konto przynależne do Fundacji ,,Słoneczko".

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"

Stawnica 33, 77-400 Złotów

Numer konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

W tytule: na leczenie i rehabilitację Bartosza Foltyn 1/F

 

 

 

 

Wdzięczni za każdą pomoc

Rodzice Bartka :-)