Podmioty uprawnione - czyli kto może przekazać 1%

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

UWAGA

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.Jak przekazać swój 1% podatku – to proste, w zeznaniu podatkowym za rok 2016 należy wypełnić poniżej podane wiersze 

Zeznanie PIT-28
Poz. 134 Numer KRS: 0000186434
Poz. 135 Wnioskowana kwota:  wyliczona kwota 1% podatku
Poz. 136 Cel szczegółowy 1%:  NA REHABILITACJĘ - BARTOSZ FOLTYN 1/F


Zeznanie PIT-36
Poz. 329 Numer KRS: 0000186434
Poz. 330 Wnioskowana kwota:  wyliczona kwota 1% podatku
Poz. 331 Cel szczegółowy 1%:  NA REHABILITACJĘ - BARTOSZ FOLTYN 1/F


Zeznanie PIT-36L
Poz. 97 Numer KRS: 0000186434
Poz. 98 Wnioskowana kwota:  wyliczona kwota 1% podatku
Poz. 99 Cel szczegółowy 1%:  NA REHABILITACJĘ - BARTOSZ FOLTYN 1/F


Zeznanie PIT-37
Poz. 137 Numer KRS: 0000186434
Poz. 138 Wnioskowana kwota:  wyliczona kwota 1% podatku
Poz. 139 Cel szczegółowy 1%:  NA REHABILITACJĘ - BARTOSZ FOLTYN 1/F


Zeznanie PIT-38
Poz. 57 Numer KRS: 0000186434
Poz. 58 Wnioskowana kwota:  wyliczona kwota 1% podatku
Poz. 59 Cel szczegółowy 1%:  NA REHABILITACJĘ - BARTOSZ FOLTYN 1/F


Zeznanie PIT-39
Poz. 51 Numer KRS: 0000186434
Poz. 52 Wnioskowana kwota:  wyliczona kwota 1% podatku
Poz. 53 Cel szczegółowy 1%:  NA REHABILITACJĘ - BARTOSZ FOLTYN 1/F


Wyrażam zgodę x – zakreślenie tego kwadratu oznaczać będzie, że Urząd Skarbowy przekaże Państwa dane tylko i wyłącznie Fundacji Słoneczko. Przekazanie danych nie jest obowiązkowe

 

Przelew bankowy

Jeżeli chcecie wspomóc proces leczenia i rehabilitacji naszego synka prosimy o dokonanie przelewu bankowego na poniżej podane konto przynależne do Fundacji ,,Słoneczko".

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"

Stawnica 33, 77-400 Złotów

Numer konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

W tytule: na leczenie i rehabilitację Bartosza Foltyn 1/F

 

 

 

 

Wdzięczni za każdą pomoc

Rodzice Bartka :-)